درباره ما

شرکت مهندسی نیمروز پارسیان


شركت مهندسی نیمروز پارسیان در سال 1381 هجری خورشیدی با هدف فعالیت درامور انفورماتیك وتكنولوژی اطلاعات تشكیل شده و امید است كه درجهت پیشبرد دانش و فناوری مربوطه دركشور مفید واقع گردد. درهمین راستا فعالیتهای زیر درچارچوب عملكردهای اساسی شركت قرار دارد : فعالیتهای نرم افزاری شامل تهیه و توسعه سیستم‏های نرم افزاری تحت Web، سیستمهای اتوماسیون و ... فعالیتهای شبكه ‏های كامپیوتری شامل طراحی، نصب و راه ‏اندازی شبكه‏ های محلی، شبكه‏ های گسترده، بررسی و تامین امنیت اطلاعات، بهبود ساختار گردش كاری شركتها و . . . فعالیتهای طراحی شامل طراحی صفحات اینترنتی و سایتهای Web، برنامه‏ های كاربردی تحت Web، بانكهای اطلاعاتی اینترنتی، گرافیك و انیمیشن و . . . فعالیتهای خدمات پشتیبانی مانند نگهداری شبكه‏ های كامپیوتری بزرگ فعالیتهای خدمات‏ جانبی و تامین امکانات از جمله : ثبت دامنه‏ های اینترنتی اجاره فضای Web خدمات دسترسی و ارتباط با اینترنت فروش سخت افزار بصورت محدود

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

نیمروز در تمدن ایرانیان

نیمروزیکی از افتخارات علمی نجومی آریاییان در گذشته نیمروز (سیستان) میباشد چرا که بروی نصف النهاری قرار گرفته است که جهان شناخته شده ی آنروز یعنی آسیا و اروپا و افریقا را تقریبا نصف میکند واین نشان میدهد که علم جغرافی در آنزمان بدان حد رسیده بوده که سراسر دنیای مسکون را سنجیده باشد و مرکز آنرا در ایران برگزیده باشد. بعدها از روی نام نیمروز واژه ی نصف النهار ترجمه شد و در علم جغرافی مورد استفاده ی جهانیان واقع گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

چرا نیمروز؟

نیمروز:

nīm-rūz ، نام قديمي سيستان ( ه . م ) است .

سيستان :

sī-stān [ = سگستان ، ﭘﻬ. sagəstān = سگزتان = سجستان ، معر. از ، سگ = سك = سكه saka ( قوم ) + ستان ، ﭘﺴ.. مكان ] نام قديم آن زرنگ (پب. zarana ، zaranka ) بود . پس از مهاجرت سكه ها ( سكا ، اسكوت ، اسكيث ، سيت ) در زمان فرهاد دوم اشكاني ( 136 - 128 ق م. ) و اردوان دوم ( 127 - 124 ق م. ) بطرف جنوب ، گروهي از آنان در زرنگ مستقر شدند . از اين زمان زرنگ بنام آنان سكستان خوانده شد . 1 - سيستان سرزميني پست است كه در دنباله كوههاي مركزي و شرقي ايران بين كوههاي مكران و نجد هشتادان و كوههاي افغانستان قرار گرفته ، و آن از اراضي شن زاري است كه سيلابهاي نواحي مجاور در گودالهايش جمع شده و درياچه ها و باتلاقهاي هامون و گودزره را تشكيل داده است . در خاك سيستان رود هيرمند ( هيلمند ) جاري است كه از كوههاي افغانستان سرچشمه مي گيرد و وارد خاك ايران مي شود . وسعت سيستان 4412 كيلومتر مربع است كه از اين مقدار حدود 3000 كيلومتر مربع داير و بقيه باتلاقي است . محصولات سيستان گندم ، جو ، پنبه و تنباكو به مقدار كم كاشته مي شود . مركز سيستان شهر زابل است . سيستان يكي از انبارهاي گندم ايران بود ولي اخيرا بر اثر سدي كه بر رود هيرمند در خاك افغانستان بسته اند آب آن كم شده و سطح كاشت در سيستان بسيار تقليل يافته است .

زابل .

رَپيثوين ‌، سروَر گرماي نيمروز

رپيثوين(Rapithwin) سروَر گرماي نيمروز و سروَر ماه هاي تابستان و قرينه لازم و سودبخشي براي تيشتر است . خورشيد پيش از ورود شر ، هنگامي كه بي حركت در بالاي جهان ايستاده بود ، در پايگاه رپيثوين قرار داشت . بنابر اين رپيثوين سروَر جهان آرماني است . به عقيده زرتشتيان اهوره مزدا در زماني از روز كه متعلق به رپيثوين است ، قرباني كرد و از آن آفرينش به وجود آمد . در پايان جهان نيز ، در زمان متعلق به رپيثوين است كه رستاخيز به انجام مي رسد . بنا براين ، او فقط سروَر زمان اوليه نيست ، بلكه سروَر زمان "بازسازي جهان"(فرشگرد نك به ص 31 . ( م )) نيز هست . او در زير زمين پناه مي گيرد و آب هاي زير زميني را گرم نگاه مي دارد تا گياهان و درختان نميرند . بازگشت سالانة او در بهار بازتابي از پيروزي نهايي خير است كه وي بر آن سرپرستي خواهد داشت . هنگامي كه سرانجام شر مغلوب شود و فرمانروايي خدا بر زمين آشكار گردد ، " . . . ( آن زمان ) شبيه سال است كه در بهاران درختان به شكوفه مي آيند . . . ، همانند برخاستن مردگان ، برگ هاي تازه از شاخه هاي گياهان و در ختان خشك بيرون مي آيند و بهاران موسم شكوفه دادن است . " (زادِسْپَرَم ، فصل 34 بند 27 ، بويس ، رپيثوين و نوروز ، ص 203 ) جشن رپيثوين بخشي از جشن نوروز است ، هم روز نو در سال واقعي است و هم روز نو در زمان آرماني آينده . آمدن رپيثوين به زمين ، زمان شادي و اميد به رستاخيز است ، نمادي است از پيروزي نهايي و هميشگي آفرينش نيك .