امنیت شبکه


بر اساس واژه نامه Webster امنیت به معنای کیفیت یا حالت امن بودن، رهایی از خطر، ترس و احساس نگرانی و تشویش می باشد. این تعبیر در دنیای الکترونیکی نیز صادق می باشد اما اگر بخواهیم تعریفی تخصصی در این زمینه داشته باشیم می توانیم بگوییم که، برقراری امنیت در حفظ و بقاء 4 اصل می باشد:

 • محرمانگی : اطلاعات فقط و فقط بایستی توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد.
 • تمامیت : یک سیستم از عناصری متشکل است که در کنار هم برای رسیدن به هدفی یکسان همکاری دارند. حفظ تمامیت به معنای پیشگیری از بروز مشکل در این همکاری و پیوسته نگه داشتن عناصر یک سیستم می باشد.
 • دسترس پذیری : اطلاعات بایستی به هنگام نیاز، توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد.
 • عدم انکار : به هنگام انجام کاری و یا دریافت اطلاعات یا سرویسی، شخص انجام دهنده یا گیرنده نتواند آن را انکار کند.

برای آشنایی بیشتر در مورد امنیت شبکه، طراحی، چهارچوب و الگوهای آن این مقاله را مطالعه کنید

شرح خدمات:

 • شناسایی و مستند سازی شرایط موجود و یافتن نقاط ضعف (شبکه، سخت افزار، سرورها، امنیت اطلاعات، تداوم کار و خطا پذیری مجموعه)
 • ارزیابی امنیت شبکه و سرورها
 • مشخص نمودن حوزه کاری
 • مشخص کردن دارایی های مربوطه
 • طبقه بندی دارایی های مشخص شده
 • ارزیابی خطرات و تهدیدات مربوط به دارایی ها
 • محاسبه شدت اثر خطرات
 • مشخص کردن و مستند سازی نیازهای مجموعه
 • ترسیم شرایط ایده آل برای شبکه، سرورها، امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد BS7799 و تداوم کار بر اساس استاندارد BS25999
 • ارائه راهکارهای کاربردی و اجرایی به منظور رسیدن به شرایط ایده آل
  • مشخص کردن تخصص های مورد نیاز
  • طرح پیشنهادی شرح وظایف نیروهای فنی
  • راهکارهای بهینه سازی سیستم و سرویس دهندگان
  • راهکارهای ایمن سازی شبکه و سرویس دهندگان
   • مستندات مربوط به ایمن سازی سیستم عامل
   • مستندات مربوط به به ایمن سازی سرویس دهندگان
   • مستندات مربوط به ایمن سازی تجهیزات شبکه
   • مستندات مربوط به ایمن سازی سیستم کاربران
   • ...
  • راهکارهای بالا بردن خطا پذیری سیستم و تداوم سرویس دهی
   • راهکارهای سخت افزاری
   • راهکارهای نرم افزاری
   • راهکارهای مرتبط با نیروی انسانی
  • سیستم های مدیریت متمرکز ارتباطات و سرویس دهندگان
  • سیستم های کنترل و مانیتورینگ
  • سیستم های هشدار دهنده
  • مشخص نمودن تجهیزات و نرم افزار های مورد نیاز امنیتی در راستای رسیدن به شرایط مطلوب
  • ...
 • ارائه راهکارهای کنترل امنیت و تست تداوم کار
 • پیاده سازی طرح های آماده شده
 • برنامه ای به منظور مستند سازی تجهیزات و سخت افزار ها و سیستم های کاربران
 • مشخص نمودن آموزش های مورد نیاز

خروجی های پروژه:

 • شبکه و سیستمی امن
 • مستندات تحلیل سیستم
  • وضعیت کنونی
  • آسیب پذیری ها
  • نیاز سنجی
  • ترسیم سیستم مطلوب
 • مستندات طراحی
  • طرح کلی امنیتی
  • سیاست های امنیتی
  • راهنماهای ایمن سازی
  • Checklist
 • لیست تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز
 • آموزش در هنگام پیاده سازی
 • مشخص نمودن آموزش های تکمیلی مورد نیاز

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.