سیستمهاى تلفنى (Telephony systems) یا تلفن گویا


IVR System : Intercative Voice Responce : نرم افزارهاى کاربردى که ترکیب اصوات ورودى تلفن (voice Telephone input) و شماره گیرهاى تلفن (Toch-tone keypad) را دریافت مى کنند و از طریق صدا (Voice)، نمابر (Fax) تماس مجدد (Callback)، نامه هاى الکترونیکى (email) و سایر رسانه ها (media) پاسخ مى دهند. IVR سیستم ها مى توانند به عنوان عضوى از یک برنامه کاربردى بزرگتر که به پایگاه داده ها (Data Base) نیز متصل مى باشند مورد استفاده قرار گیرند.


امکانات نرم افزار Interactive Voice Response) IVR) یا تلفن گویا

  • اطلاع رسانی به تماس گیرنده بصورت گویا و یا مکتوب : تماس گیرنده در مورد معمول ترین سوالاتی که ممکن است برایش پیش آید اطلاع رسانی میشود و حتی در صورت نیاز میتواند به راحتی اطلاعات مورد در خواست خود را به صورت فکس دریافت نماید.
  • ACD:Automatic Call Distributer یااپراتور خودکار: یک ابزار کامپیوتر تلفنى که تماس هاى تلفنى دریافت شده را مدیریت کرده و بر اساس اطلاعات موجود که مى تواند در پایگاه داده هاى آن وجود داشته باشد، آنها را به محل هاى خاصى ارتباط دهد.
  • صندوق صوتی یا پست صوتی یا Voice Mail V-mail Or vmail: این سرویس یا به صورت منفرد و یا به عنوان بخشى از یک IVR موظف به دریافت پیامهاى صوتى و یا فاکس کاربر است. این سیستم به صورت یک ماشین پاسخگو (Answering Machine) عمل مى کند و یا بنا به درخواست کاربر از یک پیامگیر ساده (مانند دستگاههاى پیامگیر و یا تلفن هاى داراى پیامگیر) عمل مى کند و یا قابلیت آن را دارد که به جاى استفاده از پیامگیرى هاى متعدد براى یک سازمان به عنوان یک مرکز مشترک، پاسخگوى همه تماس ها باشند، پیامها را تفکیک کنند و با انتخاب فرستنده پیام، آن را به صورت انحصارى در اختیار بخش و یا فرد خاصى قراردهد. این سیستم این تفکیف پیام را از طریق ایجاد صندوق هاى پستى صوتى (Voice Mail Box) انجام مى دهد. در صورت نیاز این سیستم می تواند امکان پاسخگویى به پیام هاى دریافتى را براى مالک پیامگیر و یا صاحب صندوق پستى فراهم کند. در این سیستم به هر پیام یک شماره خاص اختصاص داده مى شود و شخصى که پیام گذاشته است مى تواند با تماس مجدد بعد از یک بازه زمانى و با وارد کردن آن شماره، چنانچه به پیامشان پاسخ داده شده باشد آن را دریافت کنند. از دیگر امکانات این سیستم ارسال یک پیام به گروهى از صندوق هاى پستى، اضافه کردن متن به پیامهاى دریافت شده، تهیه گزارشهاى مختلف براى هر صندوق و یا صندوق هاى پستى صوتى به صورت آمارى و نمودارى، پخش پیغامهاى اولیه (Greeting Message) مختلف براى صندوق هاى پستى مختلف، محاسبه زمانهاى تاخیر، خبر کردن صاحب صندوق در هنگام دریافت یک پیام از طریق یک تماس تلفنى، SMS، سیستمهاى ارسال پیام به صورت Pageing، باز کردن یک پنجره روى کامپیوتر فرد، ارسال email با پیوست پیام صوتى و یا بدون آن و .... مى باشد و همه به راحتی در سیستم در صورت درخواست کاربر قابل اعمال و اجرا است.
  • قابلیت اتصال به خطوط E1 و از این طریق تا حتی 120 خط را پاسخ دهد. برخی دیگر از این سیستمهای قابل اجرا با استفاده از IVR شرکت نبمروز عبارتند سیستمهای پاسخگوی تلفنی بازار سهام، نظر سنجی های تلفنی و سیستمهای ثبت سفارش.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.