نمونه ای از پروژه های انجام شده در بخش طراحی وب


بخش طراحي و توسعه وب سايت (web) نيمروز با در اختيار داشتن تيمهاي حرفه اي براي امور مختلف، توانايي انجام پروژه هاي مختلف وب سايت (web) را دارا مي باشد. فعاليتهاي اين بخش شامل طراحي و پياده سازي ساختار گرافيکي سايتهاي وب (web) و اجراي آن به زبان html(زبان صفحات اينترنتي) , طراحي و اجراي المانهاي گرافيکي و طرحهاي بصري زيبا(مانند logo و ...) و انيميشن (تحت وب (web) يا غيره) مي باشد.
در اين راستا تعدادي از وب سايتهايي که توسط متخصصين نيمروز، طراحي و پياده سازي شده است به شرح زير ميباشند.اين وب سايتها کاربريهاي متفاوت داشته وگستره وسيعي ازکاربردهاي وب سايت (web) را شامل مي شوند :

وب سایت انتشارات کاروان

عنوان وب سایت: انتشارات کاروان

آدرس وب سایت: www.Caravan.ir
جشن کتاب

عنوان وب سایت: جشن کتاب

آدرس وب سایت: www.BookFiesta.ir
جشن کتاب

عنوان وب سایت: مجله جشن کتاب

آدرس وب سایت: www.bfm.ir
وب سایت اختصاصی پائولوکوئلیو

عنوان وب سایت: وب سایت اختصاصی پائولوکوئلیو

آدرس وب سایت: www.PauloCoelho.ir
اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف ایران

عنوان وب سایت: اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف ایران

آدرس وب سایت: www.CarpetExporters.ir
اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف ایران

عنوان وب سایت: سفارت ایران در ژاپن

آدرس وب سایت: www.IranEmbassy.net
تیام تجارت

عنوان وب سایت: تیام تجارت

آدرس وب سایت: www.Tiamtrading.com
ندا صارمی

عنوان وب سایت: ندا صارمی

آدرس وب سایت: NedaSaremi.com
شرکت مهندسی همگامان

عنوان وب سایت: شرکت مهندسی همگامان

آدرس وب سایت: www.Hamgaman.co.ir
شرکت مهندسی خردجویان

عنوان وب سایت: شرکت مهندسی خردجویان

آدرس وب سایت: www.Kheradjuyan.co.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.