بهینه سازی نتایج جستجو


  • آمار نشان می دهد که بيش از 85% ترافيک يک سايت از طريق موتورهای جستجو ( مثل Google يا MSN ) ايجاد می شود. نيمروز به طور اتوماتيک سايت شما را بر اساس آخرين استانداردهای موتورهای جستجو بررسی می کند و نقاط قوت و ضعف آنرا ليست و در صورت درخواست آنها را رفع می نمايد.
  • همچنين به شما کمک می کند تا ُSubmission های خود را بهينه کنيد، بدين وسيله که کلمات کليدی را که کاربران در ماه گذشته برای پيدا کردن سايتهای مشابه استفاده کرده اند ليست می کند تا Submission خود را بهينه کنيد.
  • Submission ( ثبت ) بصورت اتوماتيک به چند ده موتور جستجو.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.